ÜROLOJİ

Home / ÜROLOJİ

ur2

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, 11 Şubat 1966 yılında Prof. Dr. Yılmaz Bayraktar tarafından kurulmuştur .Üroloji Anabilim Dalımız, hizmet verdiği 49 yılda 80 uzman doktor yetiştirmiştir. Zaman içinde Tıp Fakültesi Hastanesinin gelişimi ile birlikte Türkiye’de çağdaş Üroloji uygulamalarının yapıldığı ve eğitiminin verildiği önemli Anabilim Dallarından biri olmuştur. Çocuk Ürolojisi, 1991 yılında “Bilim Dalı” statüsünde kurulmuş olup, bu tarihten beri Üroloji Anabilim Dalı bünyesinde hizmet vermektedir.
Modern ürolojik uygulamaların gerektirdiği bütün olanaklar Anabilim Dalı bünyesinde bulunmaktadır. 4 Profesör, 3 doçent ve 7 araştırma görevlisi ile Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi bünyesinde 48 yatak kapasiteli klinikte hizmete devam etmektedir.
Anabilim Dalımız polikliniğine yıllık ortalama 25000 hasta başvurmakta bunların yaklaşık 4000’i yatarak tedavi görmektedir. Bu hastalara tedavi amacıyla endoürolojik ,laparoskopik ve açık cerrahi işlemler uygulanmaktadır.
Ameliyathanelerimiz bünyesinde rutin açık cerrahi ameliyatların yanı sıra kapalı olarak endoskopik tanısal işlemler, endoskopik cerrahi işlemler, PCNL (Perkütan taş cerrahisi) üreterorenoskopik girişimler, Laproskopik Ürolojik cerrahi hizmetler ve Çocuk Ürolojisi bünyesinde rekonstrüktif ameliyatlar,infertilitite tedavisinde Tüp bebek merkeziyle koordineli şekilde MikroTESE ameliyatları başarı ile yapılmakta ve günün koşullarına uygun şekilde çeşitliliği artarak devam etmektedir.
Son on yıldır Çocuk Ürolojisi hastalarına bilim dalı öğretim üyesi gözetiminde haftanın her günü Çocuk Ürolojisi Polikliniğimiz hizmet verilmektedir. Özveri ile verilen bu hizmet sayesinde çocuk hastalar genel üroloji polikliniği haricinde öğretim üyesi düzeyinde muayene ve tedavi olmak şansına sahip olmuşlardır. Ayrıca Androloji hastaları da bu bilim dalının profesör seviyesindeki öğretim üyesi tarafından bekletilmeden tetkik ve tedavi olma şansına sahip olmuşlardır. Bu imkânlar Doğu Anadolu Bölgesi Üroloji hastalarına özveri ile ayrıcalıklı bir şekilde yansımaktadır. Ayrıca Anabilim Dalımız poliklinik hastaları her gün poliklinikte görevlendirilen bir öğretim üyesi tarafından araştırma görevlisi ile birlikte değerlendirilip tıbbi ve cerrahi planları yapılmaktadır.
Anabilim Dalımızda yatarak tedavi gören hastalara rutin olarak öğretim üyesi seviyesinde sabah ve akşam olmak üzere 2 , asistan doktor düzeyinde ise günde 3 kez olmak üzere toplam 5 vizit yapılmaktadır.
Taşkırma (ESWL) ünitemize yıllık olarak ortalama 2000 hasta başvurmakta ve tedavileri yapılmaktadır. Bu hizmet çocuk yaş gruplarına da ve genel anestezi altında verilmektedir. Uluslararası kabul gören kayıtlara geçmiş hasta serilerimiz mevcuttur.
Anabilim Dalımıza ait son teknoloji ile donatılmış 2 adet ameliyat odası bulunmaktadır. Bu odalarda günlük ortalama 7 ila 20 kapalı ve açık cerrahi işlem gerçekleştirilmektedir.
Her geçen gün hizmet kalitemiz, disiplinli bir şekilde yükseltilerek Doğu Anadolu Bölgesindeki hastalara daha etkin tedavi olma imkânı sağlanmıştır. Batıdaki birçok teknolojik imkân Anabilim Dalımızda mevcuttur. Bunlar hastaların yararına sağlık hizmet olarak verilmektedir. Üroloji Anabilim Dalında, İlk eğitimin başladığı 1966 yılından bu yana toplam 80 üroloji uzmanı yetişmiştir. Bugün bu uzmanların bir kısmı öğretim üyesi olarak ülke genelinde hizmet vermektedir. Hastalara faydalı olabilmek saygı ve sevgiye dayalı iletişim anlayışımızın bir gereğidir.

Sözleşmeli Personel

Başvuru Formu