Patoloji

Home / Patoloji

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 1964 yılında Prof.Dr. Recai İlcayto tarafından Türkiye’de 10. sırada Patoloji Bölümü olarak kurulmuştur, eğitim ve öğretim faaliyetleri devam ettirilmiştir.
Prof.Dr. Recai İlcayto’nun ayrılmasından sonra eğitim ve öğretim faaliyetleri Prof.Dr.Hikmet Öğütmen, daha sonrada Uz.Dr.Ali Palancı tarafından yürütülmüştür. 1981-1986 yılları arasında kadrolu öğretim üyesi bulunamamasından dolayı eğitim ve öğretim faaliyetlerine İstanbul, Ankara ve İzmir gibi Tıp Fakülteleri öğretim üyelerinden Prof.Dr. Şerafettin Canda, Prof.Dr. Tülay Canda, Prof. Dr. Mehmet Agan tarafından yürülmüştür. 1986 yılından itibaren atanan yeni öğretim üyeleri tarafından Patoloji Anabilim Dalı faaliyetleri yürütülmektedir.
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerini ve Patoloji Anabilim Dalı araştırma görevlilerinin yeni bilimsel ve teknolojik metodlara göre nitelikli bilgi sunarak eğitmek, tez ve araştırma projeleri ile patoloji eğitim ve öğretiminin gelişmesine katkıda bulunabilecek bilim adamları yetiştirmektir.
Patoloji alanında günümüz teknolojisinin sağladığı tüm olanakları en etkili şekilde kullanarak, ahlaki ve etik değerlere saygılı, kendisini geliştiren, girişimci, yenilikçi patologların yetişmesini sağlamaktır

ANABİLİM DALINDA YAPILAN ÖZEL İŞLEMLER:

Patoloji Anabilim Dalı, Rutin Laboratuvarlar (doku takip, doku gömme, mikrotom, su banyosu, buzdolabı, etüv), Enzim ve İmmünhistokimya Laboratuvarı (otomotik immünboya makinesi, mikrodalga fırın, derin dondurucu, etüv, buzdolabı), Sitoloji Laboratuvarı (sitosantrifüj, hücre bloğu), Makroskopi ve Mikroskopi değerlendirme odaları, Morfometre ve Görüntü Analiz Sistemleri, Stereolojik Analiz Sistemi, İmmünfloresan ve FISH değerlendirme teknikleri, Frozen Ünitesi ile hizmet vermektedir.

RUTİN TESTLER HISTOKIMYASAL TESTLER
Hematoksilen-Eosin boyaması AMILOID ELASTIN
Papanicolau boyaması PAS BROWN BREEN
MTC GIEMSA
MOLEKÜLER TESTLER RETICULIN ARB
EGFR DEMİR MUSICARMINE
BRAF ALCIAN BLUE VAN GİESON
KRAS
ISH Her-2
IMMUNOHISTOKIMYASAL TESTLER IMMUNFLORESAN
TESTLER
ACTİN (DÜZ) CK 7 MYOGENİN IgA
AFP CK 8 MYOZİN IgG
AKTİN(ÇİZGİLİ) CK18 NSE IgM
ALFA-1-ANTİCHYMOTRYPSİN C-KİT (CD 117) OCT2 C3c
ALFA-1-ANTİTRYPSİN CK-PAN OCT3 C4c
ALK CYCLİN D1 P 120 C1q
AMACR (P504S) D2-40 P 16 Fibrinojen
BCL-10 DESMİN P 21
BCL-2 DOG1 P 53
BCL-6 E-CADHERİN P 63
BER-EP 4 EGFR PAX-2
BOB1 EMA PAX-8
CA-125 FAKTÖR 13a PLAP
CD 1 a FAKTÖR 8 PSA
CD 10 FASCIN S 100
CD 13 FLİ1 SATB2
CD 138 GALECTİN-3 SF-1
CD 15 GATA3 SNAPTOFİZİN
CD 2 GATA4 SOX10
CD 20 GCDFP-15 SOX11
CD 23 GFAP STAT6
CD 3 GLİKOFORİN A TDT
CD 30 GLİPİCAN-3 TLE1
CD 31 h-CALDESMON TTF-1
CD 33 HEPPAR VİMENTİN
CD 34 HMB45 CD19
CD 38 IgG AMİLOİD A
CD 4 IgM BETA-HCG
CD 41 INI-1 BETA-CATHENİN
CD 44 İNHİBİN CALSİTONİN
CD 45 RO Kİ-67 NAPSİN A
CD 5 LAMİNİN CD57
CD 56 LİZOZİM C-ERB-B2
CD 61 LMWCK KROMOGRANİN
CD 68 MELAN-A COX-2
CD 7 MEZOTHELİN EBV
CD 79 a MITF ER
CD 8 MNF116 GLUT-1
CD 99 MSA HBME-1
CDK 4 MUC2 HHV-8
CDX2 MUC5AC IgA
CEA MUC6 HMWCK
CK 19 MUM1 HSA
CK 20 MYF-4 KAPPA
CK 5/6 MYOD1 LAMBDA
LCA (CD45) P40 WT1
MDM2 P57 TRAP
MYELOPEROKSİDAZ PAX 5 TİROGLOBULİN
MYOGLOBİN PR OCT4