Nöroloji

Home / Nöroloji

1

NÖROLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI

BÖLÜM VE ANABİLİM DALI BAŞKANI YAZISI

Nöroloji Bölümü’müz 48 yataklı servisi, 8 yataklı yoğun bakım ünitesi, poliklinikleri, elektroensefalografi (EEG), elektromyografi (EMG), Nöroloji Anabilim Dalı’nın öğretim üye ve görevlileri başta olmak üzere tüm uzman personeli ile modern tıbbın gerektirdiği hizmetleri bünyesinde barındırmaktadır.

ANABİLİM DALIMIZIN TARİHÇESİ,MİSYON VE VİZYONU

Atatürk Üniversitesi’nin tarihçesi Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli rüyalarından birinin gerçekleşme hikayesidir.

Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk, 1 Kasım 1937 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasama yılını açış konuşmasında Doğu Anadolu’da büyük bir üniversite kurmanın gereğini ifade ederek, bu husustaki çalışmaları başlatma talimatı vermişti. Atatürk’ün ölümünün ardından bu çalışmalara 12 yıl ara verildikten sonra konu 1950 yılında tekrar gündeme getirildi. 1951 yılında oluşturulan bir komisyon Doğu Üniversitesi’nin Erzurum’da kurulmasını önerdi. 1954 yılında çıkarılan 6373 Sayılı Kanun’la bu üniversitenin adının Atatürk Üniversitesi olması kararlaştırıldı.

Aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri A.I.D. teşkilatı aracılığı sonucu Nebraska Üniversitesi ile işbirliği anlaşması imzalanarak hazırlık çalışmaları hızlandırıldı ve 6990 Sayılı Atatürk Üniversitesi Kanunu’nun 7 Haziran 1957 tarihinde onaylanmasının ardından bir ortaokul binasında Ziraat ve Fen-Edebiyat fakülteleri öğretime başladı. 1965 yılında Tıp Fakültesi Üniversite bünyesine katıldı.

Nöroloji Kliniği, fakültenin kurulduğu tarihten beri müstakil bir klinik olarak mevcut oldu. 1968 yılında uzman olarak göreve başlayan Dr. Mehmet Öztopçular 1972’de Doçent, 1978’de Profesör oldu. Kliniğimizin kuruluşunda büyük emeği olan Prof. Dr. Mehmet Öztopçular emekli olduktan sonra Izmir’e yerleşti ve orada vefat etti.

NÖROLOJİ ANABİLİM DALININ MİSYON VE VİZYONU

Anabilim Dalı olarak  araştırmalar yaparak ulusal ve uluslar arası bilime katkıda bulunmayı  görevlerimizden  biri olarak saymaktayız

Vizyonumuz, pratisyen ve uzman hekimleri dünyanın her yerinde mesleğini yurdumuzda olduğu kadar rahat uygulayabilen, tercih edilen hekimler olarak yetiştirmek.

 

ANABİLİM DALIMIZIN FİZİKİ OLANAKLARI

2 adet Elektronöromyografi (EMG) labratuvarı

1 adet    Elektroensefalografi (EEG)  labratuvarı

1 adet    EEG Monitorizasyon labratuvarı

1 adet    Seminer ve derslik

1 adet    Asistan dinlenme odası

ANABİLİM DALIMIZDA YAPILAN ÖZEL İŞLEMLER

Elektroensefalografi (EEG)

EEG Monitorizasyon Ünitesi

Sözleşmeli Personel

Başvuru Formu