Kardiyoloji

Home / Kardiyoloji

img_0055

Yakutiye Araştırma Hastanesi Kalp Merkezinde bulunan Kardiyoloji Ana Bilim Dalı bünyesinde  22 yataklı koroner yoğun bakım ünitesi ve 4’ü tek kişilik olmak üzere 122 yataklı servis, girişimsel işlemlerin yapıldığı hemodinami laboratuarı, kardiyoloji polikliniği ve girişimsel olmayan işlemlerin yapıldığı (EKG, Efor Testi, Holter ve Kalıcı Pil Kontrolü) Aritmi ve Ekokardiyografi laboratuarları bulunmaktadır. Anabilim dalındaki hizmetler 4 profesör, 5 doçent, 1 yardımcı doçent, 1 uzman doktor ve 9 araştırma görevlisi ile Anabilim Dalı Başkan Prof.Dr. Fuat GÜNDOĞDU ile yürütülmektedir.

Kardiyoloji Ana Bilim Dalı olarak fakültemiz  3. Sınıf öğrencilerine teorik ve 5. Sınıf öğrencilerine 3 haftalık stajları boyunca teorik ve pratik kardiyoloji dersleri verilmektedir. Asistan eğitimi için ise Pazartesi günleri kardiyolojiyi ilgilendiren konularda öğretim üyelerinin danışmanlığında seminer ve Salı günleri güncel makalel sunumu yapılmaktadır. İlave olarak hafta içi her gün kalp damar cerrahisi öğretim üyelerinin de katıldığı konseyde vakalar tartışılmaktadır. Asistanların eğitimleri boyunca belirlenen sürelerde ekokardiyografi, poliklinik ve hemodinami laboratuarında görgü ve deneyimlerini arttırmalarında yardımcı olunmaktadır.  Ayrıca asistanların 4 aylık Dahiliye, 2 aylık Göğüs Hastalıkları ile 1 ay Acil Servis rotasyonları da aktif bir şekilde yapılmaktadır.

Ekokardiyografi ünitesi, ayaktan hastaların ekokardiyografilerinin yapıldığı 2 adet ve yatan hastaların ekokardiyografilerinin yapıldığı 1 adet olmak üzere 3 adet ekokardiyografi cihazı ile hafta içi mesai saatlerinde ve acil durumlarda hizmet vermektedir. Ünitemizde tüm ekokardiyografik işlemler (Transtorasik, transösafagiyal, stress eko ve üç boyutlu ekokardiyografi) yapılmaktadır.

Efor testi ünitesi, 2 adet eforlu EKG cihazi ile hafta içi mesai saatlerinde hizmet vermektedir

Kardiyak Kateterizasyon ve  Hemodinami Laboratuarları

2 angiografi cihazı mevcuttur.

-Koroner Anjiografi

-Perkütan Transluminal Koroner Anjioplasti ve Stent uygulaması

-Sağ,-Sol Kalp Kateterizasyonu

-Balon Valvuloplasti

-Geçici ve Kalıcı Pacemaker uygulamaları

-Vena kava filitresi İmplantasyonu

-ICD İmplantasyonu

-Elektrofizyoloji çalışması ve Ablasyon çalışması

Ayrıca hemodinami labaratuarında 7 gün 24 saat akut miyokard infarktüslü hastalara acil balon anjiyoplasti ve stent yerleştirilmesi işlemi yapılmaktadır

Sözleşmeli Personel

Başvuru Formu