Göz Hastalıkları

Home / Göz Hastalıkları

goz

Göz hastalıkları servisinde iki profesör, iki doçent, 1, yardımcı doçent olmak üzere toplam beş akademik personel çalışmaktadır Kliniğimizde yedi araştırma görevlisi .5 Hemşire  5 Personel çalışmaktadır.

Kliniğimizin misyonu; güncel, modern tanı ve tedavi yöntemlerini kullanarak hasta memnuniyetini en üst düzeyde tutmak. Pratik ve teorik asistan eğitimini en üst düzeyde gerçekleştirmek. Öğrencilere ağırlıklı pratik eğitim vererek, hekimlik yaptıkları sürece göz hastalıklarına yaklaşımı öğretmek.

Kliniğimizin hedefi; Refraktif ve orbital cerrahi uygulamalarına da ağırlık vererek hasta sevk oranını en alt düzeye çekmek. Klinik olarak deneysel çalışmalara da ağırlık vermek, bu deneysel çalışmalara asistanların da entegrasyonunu sağlamak. Bu hedefler doğrultusunda kliniğimizin  tanı , tedavi ve tıbbi araştırmalar konusunda önemli bir merkez olmasını sağlamak.