Göğüs Hastalıkları

Home / Göğüs Hastalıkları

1

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 1968 yılında kurulmuş, aynı yıl Sağlık Bakanlığı ile yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde hizmet vermeye başlamış, 1978 yılında Tıp Fakültesi inşaatının tamamlanması ile birlikte Yakutiye Araştırma Hastanesine taşınmıştır. 1996 yılında iki ayrı hastanede hizmet verilmesi kararının ardından Aziziye Araştırma Hastanesinde yer alan günümüzdeki yerine taşınmıştır.

ANABİLİM DALININ MİSYON VE VİZYONU:

Misyon: Göğüs Hastalıkları alanında öğrenci ve uzmanlık eğitimi yapmak, bilimsel araştırmalar gerçekleştirmek, hasta hizmetlerini geliştirmek…

Vizyon: Öğretim üyesi, araştırma görevlisi, yardımcı sağlık personeli, idari personel, öğrenci ve hastaların karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde bulundukları bir ortamda, en üst düzeyde eğitim ve araştırma yapılabilen, hastaların kaliteli hizmet alabildiği bir anabilim dalı…

ANABİLİM DALININ HEDEFİ:

  1. Kaliteli eğitim sağlamak
  2. Yüksek düzeyde bilimsel araştırma gerçekleştirmek
  3. Kaliteli sağlık hizmeti sunmak
  4. Mesleki saygınlığı yükseltmek
  5. Diğer birimlerle işbirliği oluşturmak

Göğüs Hastalıkları kliniğinde 29 servis, 6 yoğun bakım olmak üzere toplam 35 yatak mevcuttur
Gerek Doğu Anadolu bölgesinin sosyal ve coğrafik yapısından kaynaklanan nedenlerle, gerekse fakülte hastanesinin bölgede referans bir merkez olma konumu itibari ile, özellikle kış aylarında daha fazla olmak üzere yoğun bir hasta yoğunluğu ile karşı karşıya kalınmakta ve sürekli olarak yüzde yüz doluluk oranı ile çalışılmaktadır.
Yıllık poliklinik hasta saylmız yaklaşık 14 000, yatan hasta saylmlz 1600 kadardır
Sigara bırakma polikliniği
Şubat 2005 yılında Doğu Anadolu Bölgesinde bir ilk olarak faaliyete geçirilen Sigara Bırakma Polikliniği halen 2 öğretim üyesi sorumluluğunda halkımıza hizmet vermeye devam etmektedir.
sigara bırakma polikliniğimizde yılda 250-300 kişiye hizmet Verilmektedir ve sigara blrakma başarlsl % 40-50 ciVarlndadlr.
Uyku laboratuarı
Aynı şekilde 2005 yılında açılan ve halen bölgemizde tek olan Solunumsal Uyku Laboratuarı’nda uyku bozukluğu yakınmaları olan yıllık 600-550 hastaya hizmet Verllmektedir. Polisomnografik inceIeme yapılmaktadır.
Yoğun bakım
Mayıs 2016 tarihinde kiniğimiz bünyesinde açılan solunum yoğun bakımımız 6 yatakla hizmet Vermektedir. Yoğun bakımımız 6 aylık sürede ].40 hastaya hizmet Vermiştir.
Bronkoskopi laboratuarı
Farklı birçok akciğer hastalığının tanısında uygulanan, solunum yollarının durumu ve bronşların açık Veya tlkall olup olmadlğtnl görülmesini sağlayan girişimsel bir tanl yöntemidir. -V ideobron kosko pi Sİstemı; yıllık saylmlz yaklaşlk 700-800 kadardır
-Endobronşial ultrosonlu (EBUS) videobronkoskopi si§temi; yllllk EBUs saylmlz yaklaşık 200-250 kadardır
Solunum Fonksiyon Testi (sFT} laboratuarı
Nefes darlığı şikayeti oIan hastaların tanısında kullanılan, nefes darlığının nedenlerinin ayrımında kullanılan fonksiyonel testlerin yaptldığl birimimizdir. Yllllk sFT sayımız yaklaşık 10 o00 kadardlr. Basjt spirometri, akciğer Volümleri, bronş provakasyon testİ gibi birçok test yapılmaktadlr.
Kardiyopulmoner EgzersizTesti lboratuarl (KPET)
Nefes darlığı şikayeti olan hastaların tanısında kullanılan, nefes darlığı ve egzersiz kapasitesini değerlendirmek için uygulanan bir testtir. Yıllık KPET sayımız yaklaşık 60-90 kadardır,

Sözleşmeli Personel

Başvuru Formu