Enfeksiyon Hastalıkları

Home / Enfeksiyon Hastalıkları

11

Anabilim dalı hakkında bilgi

Anabilim Dalımız 25 Şubat 1983 tarihinde Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalının YÖK yasası gereğince ikiye ayrılması sonucu kurulmuş ve ilk başkanlığına Prof Dr. Şerafettin Yılmaz getirilmiştir. Prof Dr. Şerafettin YILMAZ’ın 16 Şubat 2000 tarihinde emekliye ayrılmasından sonra 2000-2005 yıllar arasında Anabilim Dalı başkanlığını Prof. Dr. Mehmet Akın TAŞYARAN yürütmüştür. 09.12.2005 tarihinden itibaren Anabilim Dalı Başkanlığı görevi Prof. Dr. Mehmet PARLAK tarafından yürütülmektedir.

Anabilim Dalımızda 2 profesör, 2 Doçent, 1 yardımcı doçent olmak üzere 5 öğretim üyesi, 5 araştırma görevlisi, 7 hemşire ve 8 personel görev yapmaktadır.
Servisimiz 30 yatak kapasitelidir. Odalarımız 2 kişiliktir. Ayrıca Kırım Kongo kanamalı ateşi ve influenza vakaları için 7 yatak kapasiteli izolasyon servisimiz bulunmaktadır. Ayrıca 18 yataklı, ileride yoğun bakım olarak hizmete açılması planlanan ek servisimiz de hizmete girmiştir.
Servis içerisinde yatan hastaların mikrobiyolojik tetkiklerinin yapıldığı, araştırma görevlileri ve Tıp Fakültesi öğrencilerine uygulamalı eğitimin verildiği mikrobiyoloji ve seroloji laboratuarları bulunmaktadır.

Araştırma görevlilerinin eğitimi için her sabah bir önceki günün değerlendirildiği sabah toplantıları ve Salı günleri de seminer, literatür ve vaka toplantıları yapılmaktadır.

Anabilim dalımız enerjisini, öncelikli olarak eğitim öğretim ve hastaların daha kaliteli bir şekilde tanı ve tedavilerinin yürütülebilmesi üzerine kurmuştur. Bu nedenle misyonumuz güncel bilimsel gelişmelerin ışığı altında daha nitelikli bir eğitimi baz alarak hekim ve uzman hekimler yetiştirmek ve yine güncel bilgi ve teknolojileri kullanarak kliniğimize başvuran hastalarımızın, öncelikle memnuniyetini esas alarak tanı ve tedavilerini yürütmektir.

Amacımız eğitim, öğretim ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin yanı sıra etik ve insani değerlere önem veren mesleğinde başarılı hekimler yetiştirmektir. Günümüzde toplum sağlığı ve hastane enfeksiyonları açısından tehdit oluşturan hastalıklar hakkında güncel bilgileri canlı tutarak gerekli önlemleri almak, bu konular hakkında eğitim vermek ve olası süreçleri profesyonel şekilde yürütmek amaçlanmaktadır.

Birimimizde yılda 8000 civarında poliklinik hastasına hizmet verilmekte 3000 civarında hastaya da yataklı tedavi uygulanmaktadır. Üniversite hastanemiz, ilimiz ve bölgemiz için bir referans merkezi konumunda olduğu için kliniğimizde çok geniş bir enfeksiyon hastası ve hastalığı profili ile karşılaşılmakta, ayrıca kırım-kongo kanamalı ateşi, kronik hepatitler, diyabetik ayak enfeksiyonları gibi bir çok konuda hastalara hizmet verilmektedir.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı bulunduğu bölgede araştırma görevlileri ve Tıp Fakültesi öğrencilerine yeterli eğitim ve öğretim olanağı sağlayabilmesinin yanı sıra, kliniğimize başvuran hastalarımızın tanı ve tedavilerini de eksiksiz olarak yerine getirebilecek donanıma sahiptir.

Eğitim amacıyla kliniğimiz laboratuarında, Gram boyama, periferik yayma, dışkı incelemeleri, idrarın kalitatif yöntemlerle incelenmesi, kültür alma yöntemleri ve kültür değerlendirme prensipleri verilmektedir. Bu amaca hizmet etmek için kliniğimize ait biri eğitim tipinde olmak üzere iki adet mikroskop, etüv, ELISA cihazı ve derin dondurucumuz bulunmaktadır. Kliniğimizde tanısal olarak, lomber ponksiyon, kemik iliği aspirasyonu ve karaciğer biyopsi işlemleri yürütülmektedir.

Anabilim dalımız öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri ve enfeksiyon kontrol hemşirelerinin koordineli çalışmaları ile hastane enfeksiyonları ve sürveyansı, yoğun bakım enfeksiyonları, febril nötropenik ve immün süpresif hastalarda gelişen enfeksiyonlar, cerrahi alan enfeksiyonları, hastane temizliği ve sterilizasyon-dezenfeksiyonu, bildirimi zorunlu hastalıkların bildiriminin sağlanması, uygun cerrahi profilaksi ve akılcı antibiyotik kullanımı, sağlık çalışanları ve hastane personelinin eğitimi gibi bir çok önemli konuda infeksiyon kontrol komitesi programı başarılı bir şekilde  yürütülmeğe çalışılmaktadır.

Sözleşmeli Personel

Başvuru Formu