Eczane

Home / Eczane

img_9567

HASTANEMİZ ECZANE BİRİMİ

 PERSONEL KADRO VE SAYISI :

1 Başeczacı

4 Eczacı

2 Ayniyat Memuru

14 Kadrolu ve Sözleşmeli Personel

ECZANEMİZDE İCRA EDİLEN FAALİYET VE HİZMETLER :

1- Eczanemizin ihtiyacına binaen yıl içerisinde 2 veya 3 kez tahmini 1000 kalem ilaç ihale listelerinin hazırlanıp  (muammen bedelleri çıkartılarak)  ihale komisyonuna bildirilmesi.

2-Tüketim miktarları tahmin edilemediği için stoklu alım yapılamayan ve eczanemizde biten ilaçların Doğrudan temin (22F) yolu ile acil alıma çıkılarak temin edilmesi.

3-İhalede teklif verilmeyen ve tüketim miktarları tahmin edilemediği için stoklanamayan ilaçların Kliniklerin talepleri doğrultusunda günübirlik olarak temin edilmesi.

4-İhale listeleri hazırlanırken mevcut ilaçların bilgisayarda  (etken madde,  muadil girişleri, barkod numarası, yaklaşık maliyet fiyatları) girilerek güncelleştirilmesi.

5-Yapılan ihalelerin değerlendirilip sonuçlandırılarak verilen siparişler doğrultusunda depolardan gelen ilaçların Ayniyat Birimi (Taşını Kayıt ve Kontrol Yetkilisi) tarafından teslim alınarak tasnif edilip, sayıldıktan sonra depolara yerleştirilmesi ve ilaç faturalarının bilgisayardan eczane stoğuna giriş yapıldıktan sonra satışa sunulması.

6-Ayniyat tarafından hazırlanan muayene raporları ve ayniyat çıkış listelerinin kontrol edilerek imzalanması.

7-Eczanemizde 2014 yılı başında kurulan Mekatronik ilaç hazırlama sisteminin faaliyete geçmesiyle birlikte stoğa aktarılan ilaçların etiketlenip robota ve depolara yerleştirilmesi.

8– Serum depolarından eczanemize serum çıkarılması ve biten serumların taşınması.

9- Ameliyathane ilaç Deposu, Acil Tıp İlk Yardım ilaç Deposu, Hemodiyaliz Merkezi ve Kür Polikliniğince talep edilen toplu ilaçların karşılanıp temin edilmesi.

10-Hastanemizde Her gün toplam 58 Klinik tarafından yatan hastalar adına istem yapılan ilaçların Eczacılar ve görevli personeller tarafından bilgisayardan maximum dozlarının kontrol edilerek onaylanması ve listeler alındıktan sonra ilaçların hazırlanıp servis sorumlu hemşirelerine imza karşılığı teslim edilmesi.

11-Ayakta tedavi gören hastalara yazılan radyodiagnostik ilaçların karşılanması.

12-Bazı Polikliniklerce ayakta tedavi uygulanan hastaların zorunlu ilaçlarının karşılanması

13-Yıl içerisinde zaman zaman sayım yapılarak ilaçların kontrol edilmesi ve son kullanma tarihi yaklaşan ilaçların tespit edilip tüketimlerinin sağlanması hususunda kliniklere duyurulması için Başhekimliğe bildirilmesi.

14-Kontrole tabi kırmızı ve yeşil tabela ile verilen ilaçların uyuşturucu kayıt defterine kaydedilip her ay sonunda ilgili Başhekim Yardımcısına imzaya sunulması.

15-Servislerce talep edilen kontrole tabi ilaçların tabela ve reçetelerinin  (yeşil-kırmızı-mor)  temin edilip,  ilgili eczacı tarafından klinik doktorlarına imza karşılığı teslim edilmesi.

16-Eczanemiz 24 saat aralıksız hizmet vermekte olup,  Hafta içi 17-08 saatleri arası, hafta sonları tam gün 1 eczacı ve 1 personel olmak üzere toplam 4 eczacı ve 4 personel ile dönüşümlü olarak vardiya usulü nöbet hizmetleri yürütülmektedir.