DERMATOLOJİ

Home / DERMATOLOJİ

1

Vizyon: Ulusal ve uluslar arası alanda bilimsel ve akademik çerçevede adından söz ettiren bir klinik olmak. Çağdaş eğitim kalitesinin gereğini yerine getirmek ve katkıda bulunmak. 

Misyon: Cumhuriyet’in temel niteliklerine bağlı, iyi iletişim kurabilen, uyumlu, girişimci, paylaşımcı, çözüm üreten, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, sorgulayan, eleştiren, ulusal ve uluslar arası yeniliklere açık, etik değerleri gözeten, farklı, geniş ve düşüncelere saygılı, sorumluluk sahibi, mesleki bilgi donanımına sahip, çağdaş uygarlığı hedefleyen, evrensel bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi ilke edinen öğrenci, uzman ve akademisyenler yetiştirmek. Kentimize, bölgeye ve topluma çağdaş ve kaliteli hizmet sunmak.

Birim Yöneticisinin Mesajı (Amaç ve Hedefler)  Öğretim üyeleri olarak amacımız hem kentimize ve hem de bölgeye en iyi şekilde hizmet vermektir. Bu hizmet kliniğimize müracaat eden hastaları tedavi etmek ve bilimsel katkı şeklinde olmaktadır. Bu hizmet ve bilimsel katkı anabilim dalımızın kuruluşundan beri devam etmektedir. Bu anlamda gerek Tıp Fakültemizin gerekse anabilim dalımızın toplum nezdinde saygın bir yeri vardır. Amacımız bu saygınlığı daima korumak ve bize verilen bayrağı en üst düzeylere ulaştırabilmektir. Anabilim dalı olarak bunu takipçisi olacağımızı belirtmek isterim.

Tarihçe: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ’nin kuruluşu 1966 yılında olmuştur. Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniğinin kuruluşu da aynı yıl içerisinde gerçekleşmiştir.

        Anabilim dalımız Doç.Dr. Lütfullah Aksungur tarafından 1966 yılında kurulmuştur. İlk asistanı da Dr. Sebahat Kot’tur. Aynı yıl içerisinde Numune Hastanesinde uzman olarak çalışan Dr. Ayten Ural da anabilim dalımızın kadrosuna geçmiştir. 1971 yılında Prof.Dr. Lütfullah Aksungur’un ayrılmasıyla Dr. Ayten Ural ve Dr. Sebahat Kot anabilim dalımızın öğretim üyeleri olarak çok sayıda uzman yetiştirmişlerdir. 1994 yılında Prof.Dr. Ayten Ural emekli olmuş, anabilim dalı başkanlığını Prof.Dr. Sebahat Kot yürütmüştür. 2000 yılında anabilim dalı başkanlığına Prof.Dr. Şevki Özdemir getirilmiştir. Şu anda anabilim dalımızda 1 profesör, 2 yardımcı doçent ve 5 araştırma görevlisi hizmet vermektedir.

ANABİLİM DALIMIZDA YAPlLAN GiRiŞİMSEL |ŞLEMLER:

-LAZER (VASKÜLER LEZYONLARDA)

-PUNCH BiYOPSİ iŞLEMİ

-PUVA (ELAYAK)

-FOTOKEMOTERAPi (LOKAL VE SİSTEMiK)

-DARBANT

-UVB (FOTOTERAPi)

-DERMATOSKOPi

-WOOD lŞlĞl MUAYENESİ

-KRIYOTERAPİ

-PEELiNG

-EtEKTROKOTERİZASYON

-TlRNAK ÇEKİMİ

-iYONTOFOREZ

-DERİ PRiCK TESTİ

-DERi YAMA TESTı

-iNTRALEZYONEL ENJEKSİYON

– IMMÜNOTERAPİ

-TOPiKAL DIPHENYLCYCLOPROPANE iLE İMMÜNOTERAPi (ALOPESİ ARFATA VE ALOPESİ TOTALİSDE)

Sözleşmeli Personel

Başvuru Formu