Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Home / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
ÇOCUK KARDİYOLOJİ

1. Çocuk Kardiyoloji BD 1998 yılında faaliyete başlamış olup, bu tarihten beri bölgedeki çocuk kardiyoloji hastalarına tanı ve tedavi alanlarında önemli hizmetler vermiştir.
2. Akademik personel:
a. Prof. Dr. Naci Ceviz
b. Uz. Dr. Muhlike Güler (Yandal uzmanlık öğrencisi)
3. Çocuk Kardiyoloji BD’ında verilmekte olan hizmetler
a. Ekokardiyografi
b. Elektrokardiyografi
c. 24 saatlik EKG izlemi (Holter analizi)
d. Egzersiz testi
e. Tilt testi
f. Transözefageal ekokardiyografi
g. Trans özefageal elektrofizyolojik çalışma
h. Kalıcı kalp pili kontrolü
i. Kardiyak kateterizasyon
i. Diyagnostik kardiyak kateterizasyon
ii. İnvazif işlemler
1. Balon atriyal septostomi
2. Balon pulmoner valvüloplasti
3. Balon aort valvüloplasti
4. Koarktasyon balon anjiyoplasti
5. Koarktasyon stent implantasyonu
6. Transkateter patent duktus arteriozus kapatılması
7. Transkateter atriyal septal defekt kapatılması
8. Transkateter ventriküler septal defekt kapatılması
9. Kalıcı kalp pili implantasyonu

 

Sözleşmeli Personel

Başvuru Formu