16 KASIM 2017 DÜNYA ÇAPINDA BASINÇ ÜLSERİNİ DURDURMA GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

16 KASIM 2017 DÜNYA ÇAPINDA BASINÇ ÜLSERİNİ DURDURMA GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü 16 Kasım 2017 Dünya Basınç Ülserini Durdurma Gününde sağlık çalışanları ve toplumun farkındalığının arttırmak için çeşitli etkinlikler düzenledi ve basınç yaralarının önlenebilir sorunlar olduğuna dikkatleri çekti.

Hasta bireylere ve bakımına katılan aile üyelerine basınç yarası risk faktörleri, koruyucu önlemler ve basınç yaralarının erken belirtileri konusunda klinik ziyaretler yaparak hasta eğitimi verildi, hasta ve ailelerine basınç yarasını önleme hasta kılavuzu dağıtıldı.

Yoğun bakım ünitelerinde,  göğüs hastalıkları,  nöroloji ve onkoloji servislerinde çalışan hemşirelere basınç ülserlerini önleme günü ile ilgili oluşturulmuş broşürler ve eğitim materyalleri  dağıtıldı.

Basınç yaralarının sık yaşandığı servislerde ve yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşirelere Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından basınç yaraları konusunda hizmet içi eğitim verildi.