Anestezi ve Reanimasyon

Home / Anestezi ve Reanimasyon

aaa

BÖLÜM HAKKINDA

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1968 yılında kurulmuş ve Anabilim dalımız 1969 yılında kurulmuştur. Kuruluşunda hocamız Prof. Dr. Yıldız Köse’nin büyük emekleri olmuştur. Ayrıca kaybettiğimiz hocamız Prof. Dr .Sebahattin USLU, Dr. Nesrin Bilir, Dr. Güleray Erdem (Dede), Dr. Ülkü Öner, Dr. Nebahat Sivrikaya, Dr. İsa Arı, Dr. Nesrin Mahmutoğlu, Dr. Erdoğan Kayaalp, Dr. Kemal Şişik, Dr. Altay Gencel gibi anesteziye doğuda hizmet veren birçok meslektaşımızın katkılarıyla anabilim dalımız gelişmiştir. Anabilim dalımızda 1997 Mayıs ayında Reanimasyon Ünitemiz, 1999 yılında Temmuz ayında Ağrı polikliniğimiz açılmıştır. Halen 3 Profesör, 3 Doçent, 3 Yardımcı doçent kadrosuyla anabilim dalımız çalışmaktadır. Reanimasyon ünitemiz 18 yataklıdır. Yataklı algoloji ünitesi mevcuttur. Ayrıca outpatient ameliyathane kliniğimizde mevcuttur ve faaliyettedir. 2005 yılından itibaren böbrek ve karaciğer nakli anestezisi ile bölgede ve ülkemizde önemli bir merkez konumundadır.  2016 yılında Algoloji (Ağrı) Bilim Dalı kurulmuştur. Vizyonumuz anestezi ilmindeki gelişmeleri takip ederek bölgemizde uygulamaya sokmaktır. Misyonumuz hastalarımıza en sağlıklı ve güvenilir hizmeti sunmaktır.

Anabilim dalının fiziki olanakları;

Anabilim dalımızda 17 yataklı yoğun bakım ünitemiz, toplam 24 ameliyat odamız, yataklı algoloji kliniği ve polikliniğimiz, 2 ameliyathaneli ve 8 yataklı outpatient kliniğimiz, 1 adet sezeryan ameliyathanesi ve pediatrik premedikasyon odası ile hizmete devam etmekteyiz. Ayrıca bir adet sınıf, bir adet toplantı salonu, ayniyat birimimiz mevcuttur.

Algoloji Bilim Dalı Fiziki Mekân;

 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı bünyesinde 1999 yılından beri hizmet vermekte olan Algoloji Polikliniği Aralık 2014 tarihinde 8 yataklı yeni Kliniği ile Yataklı tedavi hizmeti vermeye başlamıştır.

Ağrı kliniğimiz; içinde her türlü donanıma sahip (C kollu skopi, ultrason, anestezi makinası ve monitörizasyon ekipmanı vb) standartlara göre yapılmış girişimsel işlemlerin uygulandığı girişimsel ağrı odası, 1 adet poliklinik odası, 1 adet müdahale odası ve girişimsel işlemler sonrası hastaların takip edildiği 8 yataklı (2 adet 2 yataklı oda, 4 adet tek yataklı oda) bir üniteden oluşmaktadır ve Floroskopik işlemler içinde Ameliyathane içindeki Hibrit odada kullanılmaktadır.

Algoloji Ünitemizde, 1 Profesör (Algoloji Yan Dal Uzmanı), 1 Doçent (Yan Dal Uzmanlığı yok), 1 araştırma görevlisi doktor, 1 anestezi teknisyeni 1 hemşire ve 1 personel görev yapmaktadır. Akut Ağrı Ekibi oluşturulmuş olup Sorumlu öğretim Üyesi ile birlikte 1 asistan 3 anestezi teknisyeninden oluşmuştur. Ağrı ünitemizde hastalara verilen tanı ve tedavi hizmetleri yanında, uzmanlık öğrencilerine de “Algoloji” eğitimi verilmektedir.

Ağrı ünitemizde, akut ve postoperatif (ameliyat sonrası) ağrıların dışında, yılda ortalama 478 adet invaziv işlem yapılmakta olup, poliklinik sayası ortalama yılda 1159 adetttir (Poliklinik sayısı 2010 yılı için 710 iken 2015 yılı için bu sayı 1552 olmuştur). Algoloji birimi ayaktan hastalara poliklinik hizmeti yanında, hastanede çeşitli kliniklerde yatan hastalar için konsultasyon hizmeti de vermektedir.

Anabilim Dalı Sekreterliği;

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı , Sekreter Fatih USLU , Telefon: 0442 344 8795

 

Verilen Hizmetler : 

1.Akut ve kronik ağrı tedavisindeki girişimler: Ağrısız doğum, epidural anestezi, spinal anestezi, tüm periferik sinir blokları, ultrasonografi eşliğinde tüm sinir blokları, kronik ağrı tedavisi için bloklar, tüm kronik ağrı işlemleri, kateter yerleştirme uygulamaları, ultrason eşliğinde girişimsel uygulamalar

2.Yoğun bakım ünitesinde: İnvaziv monitörizasyon teknikleri, hemofiltrasyon, hemodializ, perkütan trakeostomi, mekanik ventilasyonun tüm çeşitleriyle uygulanması, noninvaziv ventilasyon uygulamaları, parenteral ve enteral nütrisyon,

3.Genel anestezi: Transplantasyon(karaciğer-böbrek), açık kalp operasyonları, pediatrik vakalar, nöroşirurjikal operasyonlar ve diğer tüm operasyonlar için genel anestezi ve rejyonel anestezi uygulamaları.

4.Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulamaları: Manyetik Rezonans (MR), Taş kırma, Pediatrik ve Erişkin Kardiyak Kataterizasyon İşlemleri, Girişimsel Radyoloji, BERA testi, Endoskopi Ünitesinde sedoanaljezi işlemleri

Sözleşmeli Personel

Başvuru Formu