ACİL

Home / ACİL

acil1

BİRİMİN TARİHÇESİ:

Kliniğimiz 1999 tarihinde kurulmuş olup, İlk ve Acil Yardım (Acil Tıp) Anabilim Dalı adı altında akademik ve bilimsel platformda hizmet vermektedir. Bölgemizde akademik acil tıp hizmeti veren anabilim dalımız kuruluşundan bu yana 17 acil tıp uzmanı yetiştirmiştir. Halen 7 öğretim üyesi ve 10 araştırma görevlisi ile birlikte 15 hemşire, 12 paramedik ve ATT, 17 personel, 21 nöbetçi memur, 2 sekreter, 1 hizmetli ile hizmet vermektedir.

BİRİM MİSYON VE VİZYONU:

Hizmet alan tüm insanların, modern tıbbın gerektirdiği tüm imkânlardan faydalandırılarak, kaliteli tanı ve tedavi hizmetinin verilmesini sağlamak, amacıyla dünya standartlarında bilgi ve teknolojiden faydalanılarak, alt yapıyı oluşturmak ve en yüksek standardı yakalamak.

BİRİMİN HEDEFİ:

Modern teknolojinin, kaliteli ve etkin hizmet anlayışıyla birleştirilerek, tercih edilen bir ortam oluşturulmasını sağlamak. Hasta,hasta yakını ve çalışanların memnuniyetlerini en üst düzeyde tutmak için çalışma seferberliği ilan eden bir klinik olmaktır.

Verilen Sağlık Hizmetleri:
Acil Servis Birimleri ve Sunulan Hizmetler

–         Triaj (Hasta Yönlendirme) Birimi
–         Gözlem ve Müdahale Birimi
–         İlk Bakı Birimi
–         Kapalı Resüsitasyon (canlandırma) Birimi
–         Acil Yoğun Bakım ve Gözlem Birimi
–        Acil Röntgen ve Tomografi Birimi bulunmaktadır.
Bu birimlerde her türlü tanı, müdahale, gözlem ve acil tetkikler yapılabilmektedir;

Triaj (Hasta Yönlendirme): Bu bölümde hastalar hastalıklarının ciddiyetine göre bir hemşire veya paramedik tarafından ayrılarak ilgili tedavi birimine yönlendirilmektedir. Konum olarak burada oturan görevli hemşire veya paramedik acil servis girişini doğrudan izleyebilmekte ve gerekli durumlarda hasta yakınlarına hastaları hakkında bilgi verebilmektedir.
Gözlem ve Müdahale Birimi: Göğüs ağrısı, nefes darlığı, miyokard enfarktüsü, KOAH-Astım alevlenmesi, trafik kazaları, yüksekten düşmeler, serebrovasküler olaylar, boğulmalar, zehirlenmeler, aort diseksiyonu, ciddi damar yaralanmaları, kardiyak aritmi, kardiyak aritmi, akut batın, ciddi karın ağrısı , suisid hastaları, diyabetik ketoasidoz, dehidrate yaşlı hastalar gibi stabil olmayan olguların alındığı birimdir. Burada ayrıca gerekli durumlarda kardiyopulmoner  resüsitasyon gibi ciddi müdahaleler de yapılabilmektedir.

İlk Bakı Birimi: Bu birime triaj kategorisinde “non-urgent” veya “acil olmayan” gruptaki olgular, yani vital bulguları stabil, yaşamı tehdit eden organ yada sistem bozukluğu düşünülmeyen, poliklinik hastası özelliğindeki hastalara hizmet verilmektedir.

Acil Yoğun Bakım ve Gözlem Birimi: Acil serviste muayenesi yapıldıktan sonra kısa süreli izlem gerektiren (en fazla 24-48 saat) hastaların takip edildiği müşahede yataklarının yanı sıra yine kısa süreli yoğun bakım hizmeti verecek  yoğun bakım yatakları mevcuttur.

Kapalı Resüsitasyon Birimi: Hızlı resüsitasyon gerektiren majör travma ve medikal hastaların ilk müdahalesi burada yapılır. Genel durumu kötü, aynı anda çok sayıda müdahale yapılacak (CPR, entübasyon, tüp torakostomi, DPL, acil torakatomi, kapalı kırık ve çıkık redüksiyonu, santral damar yolu açılması …vs) hastaların alındığı birimdir.

Alçı ve Sütür Odası: Lokal anestezi ile yapılabilecek kesilerin sütüre edilmesi, sütür alınması, daha önceden müdahalesi servisimizde yapılmış olan hastaların pansumanı, gerekli durumlarda travmalı hastalara atel uygulaması bu kısımda yapılmaktadır.

Çocuk Acil Ünitesi: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’na bağlı olarak çalışmakta olan bu ünitede travma olguları haricinde 16 yaş ve altındaki dahili hastalara bakılmaktadır.

Çocuk Acil bölümü acil servisimizden ayrı kendi alanı içinde hizmet vermektedir.

İki müşahade alanı toplam iki ilk bakı ve muayene odası, iki ayrı bölümden oluşan oniki çocuk mşahade yatağı, iki küvez, iki müşahade odası, bir kan alma odası ve bir emzirme odasından oluşmaktadır.
Acil Laboratuar: Bu birim acil şartlarda yapılması gerekli tüm biyokimyasal, hematolojik ve idrar tetkikleri ile 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.

Acil Röntgen Birimi: Bu birimde her türlü konvansiyonel radyolojik tetkik, Tomografi  ve gerekli olgularda taşınabilir röntgen cihazı ile hasta başı grafi çekimi yapılabilmektedir.

Bekleme Salonu: Geniş bir alana sahip hasta yakınların bekleyeceği bir salonumuz bulunmaktadır.

Polis ve Güvenlik Görevlisi: Hastane içi şiddet olayları konum itibari ile en sık olarak acil servislerde meydana gelmektedir. Bu bölümde bulunan görevliler hem adli olayları takip etmekte hem de acil servis çalışanlarının güvenliğini sağlamaktadırlar.

b- Akademik Faaliyet ve Hizmetler: Anabilim dalımızda senaryolarla, hasta başı pratik uygulamalarla desteklenen uygulamaya ve katılıma dayalı eğitim yaklaşımı benimsenmektedir. Gerek bireysel gerekse ortak katılımla gerçekleşen araştırma projeleri desteklenmekte ve özendirilmektedir. Ayrıca tıp dünyasında özellikle acil tıp alanındaki gelişmeleri yakından izlemeye özel önem verilmekte, literatür ve seminer saatleri ile bilimsel birikimimiz güncellenmeye çalışılmaktadır.

6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi: Hizmetlerin ve kalitenin izlenmesi ve yönetimi süreci hem eğitim, araştırma hem de idari yönden fakülte ve hastane yönetimiyle işbirliği içinde anabilim dalımız öğretim üyelerince yönetilmekte ve sürece tabanında katılımıyla optimal koşullar sağlanmaya çalışılmaktadır.